ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบุศราคัม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้ชั้นเดียว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 41,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ทรงจั่ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมรกต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 8,874,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 160,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน 162/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 620,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 202 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 190,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน Gen I , H
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 1,041,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2 ยูนิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 283,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมขนาดเล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 995,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมชาย หญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 89,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมชาย 6 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 180,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 204
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 208,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท็งค์น้ำแบบ 9/1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 381,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6ที่/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 189,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ไพลิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 14,717,000
เพิ่มเติม..