ติดต่อเรา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
เบอร์โทรศัพท์ 042077690
Email : mbv2560@mbvschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน