ข่าวประชาสัมพันธ์
การประมูลราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม และไอศครีม (อ่าน 39) 03 มี.ค. 66
การศึกษาบุตร (อ่าน 291) 26 ส.ค. 65
ประกาศเปิดรียน (อ่าน 373) 09 พ.ค. 65
ประกาศ (อ่าน 593) 28 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (อ่าน 637) 15 ม.ค. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 623) 06 ม.ค. 65
TO BE THAILOEI (อ่าน 499) 04 พ.ย. 64
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 385) 04 ก.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อ-นวัตกรรม การเรียนการสอน ครัังที่1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 414) 21 ส.ค. 64
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) ประจำปี 2564 (อ่าน 358) 11 ส.ค. 64
ประชุมจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 333) 09 ส.ค. 64
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 377) 05 ส.ค. 64
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 228) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย๑(เหมืองแบ่งวิทยคม) (อ่าน 344) 22 ก.ค. 64
ขอสแดงความยินดีกับ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) (อ่าน 296) 08 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย๑(เหมืองแบ่งวิทยคม) (อ่าน 293) 29 มิ.ย. 64
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน อบจ.เลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) สรุปงานและนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (อ่าน 313) 25 มิ.ย. 64
แบบชุดนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) (อ่าน 524) 22 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 438) 22 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย๑(เหมืองแบ่งวิทยคม) (อ่าน 360) 22 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 522) 05 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 46) 15 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 578) 29 ม.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน 25 มกราคม 2564 (อ่าน 547) 22 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) (อ่าน 528) 07 ม.ค. 64
รับสมัครครูจีน 2563 (อ่าน 559) 11 พ.ย. 63
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ (อ่าน 592) 25 ส.ค. 63
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสาน ลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อ (อ่าน 665) 25 ส.ค. 63
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง หลวงพ่อ กับเณรน้อย (อ่าน 701) 20 ส.ค. 63
งานวิจัย ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (อ่าน 839) 20 ส.ค. 63
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย (อ่าน 475) 23 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด (อ่าน 440) 15 มิ.ย. 63
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจ (อ่าน 504) 01 มิ.ย. 63
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจ (อ่าน 496) 01 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) (อ่าน 714) 14 พ.ค. 63
ประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 477) 27 เม.ย. 63
เลื่อนรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 553) 18 เม.ย. 63
โรคโควิด 19 (อ่าน 486) 17 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบผ้าพื้นถิ่นไทเลย (อ่าน 502) 06 ก.พ. 63
เหมืองแบ่งวิทย์ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 534) 15 ม.ค. 63
ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 'OTOP Junior Contest 2019' (อ่าน 559) 13 ม.ค. 63
ขอแlดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (อ่าน 478) 13 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม (อ่าน 625) 10 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (อ่าน 564) 10 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 687) 09 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสาวไหมน้อยด้วยมือ (อ่าน 642) 09 มิ.ย. 62
ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 681) 17 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาต (อ่าน 535) 15 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (อ่าน 547) 07 พ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการ เรียนฟรี ๑๕ ปี ที่รัฐจัดให้/หน่วยงา (อ่าน 529) 23 เม.ย. 62