ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบการแต่งกาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) (อ่าน 32) 14 พ.ค. 63
เลื่อนรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 79) 18 เม.ย. 63
โรคโควิด 19 (อ่าน 62) 17 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบผ้าพื้นถิ่นไทเลย (อ่าน 68) 06 ก.พ. 63
เหมืองแบ่งวิทย์ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 85) 15 ม.ค. 63
ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 'OTOP Junior Contest 2019' (อ่าน 69) 13 ม.ค. 63
ขอแlดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (อ่าน 67) 13 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม (อ่าน 134) 10 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (อ่าน 137) 10 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 221) 09 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสาวไหมน้อยด้วยมือ (อ่าน 211) 09 มิ.ย. 62
ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 247) 17 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาต (อ่าน 156) 15 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (อ่าน 152) 07 พ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการ เรียนฟรี ๑๕ ปี ที่รัฐจัดให้/หน่วยงา (อ่าน 162) 23 เม.ย. 62
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการ เรียนฟรี ๑๕ ปี ที่รัฐจัดให้/หน่วยงานเ (อ่าน 148) 11 เม.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม (อ่าน 182) 02 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 270) 10 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่ (อ่าน 196) 17 ธ.ค. 61
รับโอนย้ายข้าราชการครู (อ่าน 238) 13 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยาต์ ๔ ล้อ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี การจัดการเ (อ่าน 189) 29 พ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 228) 16 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรี (อ่าน 203) 09 ต.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรียน โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (อ่าน 220) 09 ต.ค. 61
ประกาศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2561 โครง (อ่าน 155) 26 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการจัดสวนหย่อม โครงการ (อ่าน 205) 26 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจ (อ่าน 118) 25 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ โรงเรียนเหมื (อ่าน 176) 25 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกีย (อ่าน 171) 18 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน กา (อ่าน 187) 12 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระ โดยวิ (อ่าน 125) 12 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพา (อ่าน 182) 11 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการ (อ่าน 150) 10 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมือแบ่งวิทยาคม เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียน (อ่าน 165) 07 ก.ย. 61
ประกาศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 166) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิ (อ่าน 164) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software (อ่าน 249) 30 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (อ่าน 172) 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการสร้างบรรยากาศน่าอยู่พัฒนา (อ่าน 207) 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม (อ่าน 165) 24 ส.ค. 61