รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
เบอร์โทรศัพท์ 042077690
Email : mbv2560@mbvschool.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :