ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดการอบรมการใช้งานระบบ SBMLD Innovation
เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2561 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จัดการอบรมการใช้งานระบบ SBMLD Innovation เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเทอมที่ 2/2561 โดยท่ายวิทยากรจาก บริษัท ไอพีเพาเวอร์

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2561,13:57   อ่าน 113 ครั้ง