ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรองรางวัลชนะเลิศอันดับ 1โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอันลักษณ์ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10
นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นำนักเรียน คณะครูแกนนำกระบวนการสืบค้นเรื่องราวอันลักษณ์ท้องถิ่น โครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอันลักษณ์ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
18 กันยายน 2561 ณ ศึกษาธิการ 10

โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2561,14:12   อ่าน 122 ครั้ง