ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระราชญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. อบจ.เลย โดยนายพูลสวัสดิ์ ภาคธูป ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธาน นำข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างในสังกัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ณ ศาลาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย


โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2561,14:33   อ่าน 359 ครั้ง