ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมขอแสดงความยืนดีกับนักเรียนและครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2561ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีีรัมย์ เมื่อวันที 6-8 ธันวาคม 2561

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ที่ รายการ เหรียญ หมายเหตุ
1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย ม. 1-ม. 3 ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
    2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6             ทอง     รองชนะเลิศอันดับ 2
    3 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น              ทอง  
    4 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.1-ม.3              ทอง  
    5 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1-ม.3              ทอง  
    6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3              เงิน  
    7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ต้น              เงิน  
    8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ม.ปลาย          ทองแดง  
 
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,21:40   อ่าน 92 ครั้ง