ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุากาชาด
เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ที่ ตชด.เชียงคาน และ สถานีเรือ นรข.เชียงคาน
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,17:56   อ่าน 302 ครั้ง