ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเิปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีนาฏศิลป์ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ และวันที่ ๒๖-๒๙ มกราคาม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย  นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:17   อ่าน 325 ครั้ง