ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 " การประกวดออกแบบผ้าทอพื้นบ้านวิถีไทเลย" ในรูปแบบชุดลำลอง งานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย 2562
นักเรียนผู้ได้รับรางวัลได้แก่ 1. นายจักรกฤษณ์  กลางเสนา  ชั้น ม. 4/2
                                        2. นายธีรภัทร  วงละคร            ชั้น ม. 4/2
                                        3. นางสาวพรเพ็ญ  พงษ์วงศรี  ชั้น ม. 4/2
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูละอองดาว  ปะโพธิง  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2562,14:36   อ่าน 109 ครั้ง