ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดอบจ.เลย ร่วมเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น  ณ หอประชุม ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม  โดยมีนางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2562,16:48   อ่าน 345 ครั้ง