ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านโคนพิทยาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  นางภิมุขสุดา ไวยกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีพของโรงเรียนเหมิองแบ่งวิทยาคม ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมนางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำชมการนำเสนอผลงานด้านอาชีพของโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,09:39   อ่าน 109 ครั้ง