ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคตืเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาชน
เมื่อวันที่  28 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมร่วมกับสถานนตำรวจภูธรเมืองเลยจัดโครงการรนรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเอยาวชและประชาชน
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,10:43   อ่าน 83 ครั้ง