ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)"
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย มอบหมายให้นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ ( Professional Learning community) ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ทั้ง 4 แห่งเข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศน์ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,13:30   อ่าน 27 ครั้ง