ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
โดยนางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกันแข่งขัน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fesan69.sillapa.net%2Fsm-lei2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3fuktUtWnCcNM-OfNwgfb2wSzBzpymUhTeL6u_nWw0FPf9AA_8EJElQ3A&h=AT2zNPzTZ5_S760J1G_VG2OkyqL7ImNuTB2XQqKTSASiDYsB
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,14:02   อ่าน 454 ครั้ง