ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2562 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดำเนินการโครงการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,15:35   อ่าน 187 ครั้ง