ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและมอบประกาศนียบัตร นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 เหมืองแบ่งวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศราฐสิริ ให้เเกียรติเป็นประธานมอบประกาศยบัตร์ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,10:34   อ่าน 233 ครั้ง