ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์"

เมื่อวันที 18-19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องโสต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) โดยนางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้
ทีมวิทยากรประกอบด้วย 1. ครูอุดม   เริงโพธ์  ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ           โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1
                                    2. ครูจิตสภาฎ์ เสริฐศรี ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ        โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1
                                    3. ครูละอองดาว ปะโพธิง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,11:22   อ่าน 152 ครั้ง