ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เลย1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)ประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการสอนในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก ม.ราชฏภัฏเลย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน อบจ.เลย1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
 
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563,10:12   อ่าน 9 ครั้ง