ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Back to school ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่และนักเรียนทุกคน สู่รั้วเขียว-เหลือง เหมืองแบ่งวิทยาคม  ในช่วงสถานการณ์ไวรีัสโคโรน่า (โควิด-19) โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน วัดอุณหภูมิร่างกาย ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงเว้นระยะห่าง ในโอกาสนี้ นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สแกนหน้าผากวัดไข้นักเรียนด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,11:38   อ่าน 37 ครั้ง