ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยมอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียนโรงเรียน อบจ.เลย1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19
วันที่ 2 ก.ค. 2563
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
มอบหมายให้นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ตั้งคงนุช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองการศึกษาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา)
เพื่อมอบหน้ากากอนามัยใช้สำหรับมอบให้นักเรียนทุกคนได้ใส่เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 เนื่องในวันเปิดการศึกษา
พร้อมทั้งได้ให้มาตรการในการเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ได้แก่ การมีมาตรการคัดกรอง เช่น การวัดไข้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทุกคนก่อนเข้าสู่โรงเรียน ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ การเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามหลัก Social Distancing เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน ลดความแออัด โดยไม่จัดกิจกรรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียน จัดร้านอาหารกลางวันให้ถูกต้องถูกสุขลักษณะ
ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา) อ.วังสะพุง จ.เลย
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,11:46   อ่าน 50 ครั้ง