ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูคนใหม่
วันที่ 9 ก.ค. 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายแสงบุญ รีพิมพ์ นางสาวมัสญา ทองประทับ และคุณครูใหม่ นายสุรเชษฐ์ บุตรปาละ นางสาวกัลญา ลุนะหา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปและต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนน้ำซึม และ คณะครูจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) ในการเดินทางมาส่งท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียน อบจ.เลย 1 น
 

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,14:22   อ่าน 69 ครั้ง