ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 เหมืองแบ่งวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  โดย นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 หมืองแบ่งวิทยาคม  เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์   จากนั้นนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน  ประธานเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล 
        ในพิธีไหว้ครูนั้น สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา  นอกจาก ธูปเทียนแล้ว ยังมี ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม  ดอกมะเขือ สื่อถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน  หญ้าแพรก สื่อถึง ความอดทนและเรียนรู้ได้เร็ว  จากนั้น คณะครูและบุคลากร นำพาผู้เรียน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ นับถือครู เมื่อเสร็จพิธีแล้วประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น  ณ  หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 เหมืองแบ่งวิทยาคม

โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,11:36   อ่าน 66 ครั้ง