ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
          วันที่  24 กรกฎาคม  2563 คณะผู้บริหาร ครู  เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 เหมืองแบ่งวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์    
 โดยมีนางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานโดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทั้งนี้ พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2563  มีการจัดพิธีเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,11:54   อ่าน 65 ครั้ง