ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 กันยายน 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) โดยนางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ปดิษฐ์ คำดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน และนายอัครเดช ประโสทะนัง หัวหน้างานกิจการนักเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เราะจะพัฒนาโรงเรียน อบจ.เลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)ไปด้วยกัน
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,12:15   อ่าน 75 ครั้ง