ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ The English Project for Encouragement the potential of Excellence in English
วันที 26-27 กันยายน 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดอบรมโครงการ"The English Project for Encouragement the potential of Excellence in English" โดยวิทยากรชาวต่างชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยมาให้ความรู้ และความสนุกสนานกับนักเรียนสายภาษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.อบจ.เลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2563,18:39   อ่าน 94 ครั้ง