ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันปิยะมาหาราช 23 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายแสง บุญรีพิมพ์ และ นางสาวมัสญา ทองประทับ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอบจ.เลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการฯ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2563,14:33   อ่าน 95 ครั้ง