ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 28 ปี 2565
สรุปผลการแข่งทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนั้งที่ 28 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ได้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 รายการ ผลการแข่งดังนี้
1. รายการที่ได้ไปต่อแข้าแข่งขันระดับประเทศที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 3 รายการคือ
 - โครงงานภาษาอังกฤษระดับ ม.ต้น ได้รางวัลชนะเลิศ
 - การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับ ม.ต้น ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
- นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับ ม.1-6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
2. รางวัลระดับเหรียญทองจำนวน  10 รายการ
3. รางวัลระดับเหรียญเงินจำนวน 6 รายการ
4. รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รายการ
5. ได้เข้าร่วมจำนวน 1 รายการ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,10:12   อ่าน 338 ครั้ง