ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิตสุภา เสริฐศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรุ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูชัยวัฒน์ แวงหินกอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคุณครูพิราวรรณ เพชรคุ้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจแด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน 
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 90 ครั้ง