ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบผ้าพื้นถิ่นไทเลย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบผ้าพื้นถิ่นไทเลยในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2563 พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท
นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่
1.นายจักรกฤษณ์  กลางเสนา ม.5/2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ (โครงการทวิศึกษา-วิทยาอาชีวศึกษาเลย)
และ 2.นายธีรภัทร วงละคร ม.5/2 สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ (โครงการทวิศึกษา-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย)
และนางแบบ เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา ม. 1/2
ครูผู้ควบคุม นางละอองดาว  ปะโพธิง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการและให้การสนับสนุน นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 116 ครั้ง