ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5) 15 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 85) 29 ม.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน 25 มกราคม 2564 (อ่าน 60) 22 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) (อ่าน 84) 07 ม.ค. 64
รับสมัครครูจีน 2563 (อ่าน 148) 11 พ.ย. 63
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ (อ่าน 167) 25 ส.ค. 63
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสาน ลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อ (อ่าน 178) 25 ส.ค. 63
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง หลวงพ่อ กับเณรน้อย (อ่าน 170) 20 ส.ค. 63
งานวิจัย ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (อ่าน 163) 20 ส.ค. 63
โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย (อ่าน 110) 23 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด (อ่าน 129) 15 มิ.ย. 63
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจ (อ่าน 153) 01 มิ.ย. 63
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2563 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจ (อ่าน 163) 01 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) (อ่าน 245) 14 พ.ค. 63
ประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 141) 27 เม.ย. 63
เลื่อนรับวุฒิการศึกษา (อ่าน 210) 18 เม.ย. 63
โรคโควิด 19 (อ่าน 171) 17 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบผ้าพื้นถิ่นไทเลย (อ่าน 185) 06 ก.พ. 63
เหมืองแบ่งวิทย์ คัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (อ่าน 188) 15 ม.ค. 63
ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 'OTOP Junior Contest 2019' (อ่าน 203) 13 ม.ค. 63
ขอแlดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (อ่าน 167) 13 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม (อ่าน 250) 10 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (อ่าน 247) 10 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน (อ่าน 347) 09 มิ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสาวไหมน้อยด้วยมือ (อ่าน 323) 09 มิ.ย. 62
ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 368) 17 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาต (อ่าน 241) 15 พ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (อ่าน 257) 07 พ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการ เรียนฟรี ๑๕ ปี ที่รัฐจัดให้/หน่วยงา (อ่าน 259) 23 เม.ย. 62
ประกาศราคากลางซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการ เรียนฟรี ๑๕ ปี ที่รัฐจัดให้/หน่วยงานเ (อ่าน 242) 11 เม.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม (อ่าน 267) 02 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 379) 10 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่ (อ่าน 285) 17 ธ.ค. 61
รับโอนย้ายข้าราชการครู (อ่าน 317) 13 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยาต์ ๔ ล้อ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี การจัดการเ (อ่าน 264) 29 พ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 308) 16 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรี (อ่าน 286) 09 ต.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรียน โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (อ่าน 293) 09 ต.ค. 61
ประกาศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2561 โครง (อ่าน 229) 26 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการจัดสวนหย่อม โครงการ (อ่าน 290) 26 ก.ย. 61