ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพล พันธ์จำรูญ
ผู้ช่วยครู

นายอภิวัฒน์ กาญจนากาจ
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวัฒน์ พลซา
ครูอัตราจ้าง