ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน เรื่อง หลวงพ่อ กับเณรน้อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,09:16  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเขียนอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,09:15  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐวัฒน์ พลซา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,11:11  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ 'OTOP Junior Contest 2019'
ชื่ออาจารย์ : นางเมธาวี พามี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,10:19  อ่าน 176 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบผ้าพื้นถิ่นไทเลย
ชื่ออาจารย์ : นางละอองดาว ปะโพธิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,10:18  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศสาวไหมลีบงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไทย ครั้งที่13
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐวดี นนทโคตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,11:11  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายไวยวิทย์ สารมโน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,11:07  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งฤดี ศรแผลงปลาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,07:51  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..