ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแสดงวัฒนธรรม "สีบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม"
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ กาญจนากาจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,16:13  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน หน้าที่พลเมือง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพาภรณ์ ทิพย์โอสถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2564,15:04  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง เครืองมือช่างพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,10:49  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน นาฎศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ กาญจนากาจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,12:50  อ่าน 206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่องระบบขับถ่าย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอิศราภรณ์ สุวรรณพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,12:25  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน เรื่อง แผนที่
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติศักดิ์ กลางเสนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,12:07  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายอุดม เริงโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,12:03  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพล พันธ์จำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,09:32  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน ลีลาส
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ศรีพรหม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,09:21  อ่าน 202 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน รายวิชาแบดมินตัน
ชื่ออาจารย์ : นายไวยวิทย์ สารมโน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,09:17  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..