ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐวดี นนทโคตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,14:32  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิทาน เรื่อง Nang Phom Hom
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,10:20  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งฤดี ศรแผลงปลาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,07:51  อ่าน 181 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : ดร.กัญญนันทน์ ปัญญาดา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,14:15  อ่าน 187 ครั้ง
รายละเอียด..