ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางละอองดาว ปะโพธิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,11:18  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศสาวไหมลีบงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไทย ครั้งที่13
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐวดี นนทโคตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,11:11  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายไวยวิทย์ สาระมโน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,11:07  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งฤดี ศรแผลงปลาส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,07:51  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..